HOTLINE & HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Nơi đi
Nơi đến
Giá
Ngày khởi hành
Giảm giá
 
 • Tàu SP 5/6
  Hành Trình: Hà Nội - Lào Cai
  Khởi hành: Hàng Ngày
  Giờ đi:
  Giờ đến:
  Giá vé: Liên hệ 02466745855/5955
 • Tàu QB 3/4
  Hành Trình: Hà Nội - Quảng Bình
  Khởi hành: Hàng Ngày
  Giờ đi:
  Giờ đến:
  Giá vé: Liên hệ 02466745855/5955
 • Tàu QB 1,2
  Hành Trình: Hà Nội - Quảng Bình
  Khởi hành: Hàng Ngày
  Giờ đi:
  Giờ đến:
  Giá vé: Liên hệ 02466745855/5955
 • Tàu NA3/NA4
  Hành Trình: Hà Nội - Vinh - Hà Nội
  Khởi hành: Hàng Ngày
  Giờ đi:
  Giờ đến:
  Giá vé: Liên hệ 02466745855/5955
 • Tàu NA1/NA2
  Hành Trình: Hà Nội - Vinh - Hà Nội
  Khởi hành: Hàng Ngày
  Giờ đi:
  Giờ đến:
  Giá vé: Liên hệ 02466745855/5955
 • Tàu SE19/SE20
  Hành Trình: Hà Nội - Đà Nẵng
  Khởi hành: Hàng Ngày
  Giờ đi:
  Giờ đến:
  Giá vé: Liên hệ 02466745855/5955
 • Tàu SE7/SE8
  Hành Trình: Hà Nội - Sài Gòn
  Khởi hành: Hàng Ngày
  Giờ đi:
  Giờ đến:
  Giá vé: Liên hệ 02466745855/5955
 • Tàu SE5/SE6
  Hành Trình: Hà Nội - Sài Gòn
  Khởi hành: Hàng Ngày
  Giờ đi:
  Giờ đến:
  Giá vé: Liên hệ 02466745855/5955
 • Tàu SE3/Se4
  Hành Trình: Hà Nội - Sài Gòn
  Khởi hành: Hàng Ngày
  Giờ đi:
  Giờ đến:
  Giá vé: Liên hệ 02466745855/5955
 • Tàu SE1/SE2
  Hành Trình: Hà Nội - Sài Gòn
  Khởi hành: Hàng Ngày
  Giờ đi:
  Giờ đến:
  Giá vé: Liên hệ 02466745855/5955
 • Đông Á Express/ SP3
  Hành Trình: Hà Nội - Lào Cai
  Khởi hành: Hàng Ngày
  Giờ đi:
  Giờ đến:
  Giá vé: Liên hệ 02466745855/5955
 • Fansipan Express Train/SP1
  Hành Trình: Hà Nội - Lào Cai
  Khởi hành: Hàng Ngày
  Giờ đi:
  Giờ đến:
  Giá vé: Liên hệ 02466745855/5955
 • Tàu King Express/SP7
  Hành Trình: Tuyến Hà Nội - Lào Cai
  Khởi hành: Hàng Ngày
  Giờ đi:
  Giờ đến:
  Giá vé: Liên hệ 02466745855/5955
 • Tàu Sapaly Express ( Tàu du lịch cao cấp)
  Hành Trình: Hà Nội - Lào Cai
  Khởi hành: Hàng Ngày
  Giờ đi:
  Giờ đến:
  Giá vé: Liên hệ 02466745855/5955
 • Tàu Victoria Express ( Tàu du lịch cao cấp)
  Hành Trình: Tuyến Hà Nội - Lào Cai
  Khởi hành: Hàng Ngày
  Giờ đi:
  Giờ đến:
  Giá vé: Liên hệ 02466745855/5955
 • tàu Livitran Express (SP7)
  Hành Trình: Hà Nội - Lào Cai
  Khởi hành: Hàng Ngày
  Giờ đi:
  Giờ đến:
  Giá vé: Liên hệ 02466745855/5955